FORSIDE   BOLIGSELSKAB   ERHVERV   PRIVAT   CSR   KONTAKT  

   
 

Vi har specialiseret os i at levere håndværksydelser og styre den totale istandsættelsesopgave for erhvervskunder, for hvem løbende vedligehold af ejendomme og anlæg er et væsentlig forretningsparameter.

Derudover løser vi mange renoverings- og nybygopgaver i malerentreprise – alt fra mindre udbygninger til større facaderenoveringer af etageejendomme.

Det er vores synspunkt, at det naturligvis er vitalt for forretningen, at der i virksomheden er en høj grad af håndværksmæssige kompetencer tilstede. Derudover har vi truffet den beslutning, at projekt- og processtyring ligeledes er at anse som betydelige funktioner, som er afgørende for resultatet af den endelige opgave.
Baggrunden for denne beslutning er, at vi i dag lever i en verden hvor løsninger konstant bliver mere og mere komplekse og hvor krav til dokumentation, kvalitet og service, samt fokus på omkostninger er stadig stigende – alt i alt ser vi at stadig flere faktorer bliver afhængige af hinanden – herunder mennesker …

Godt håndværk alene sikrer ikke tilfredse kunder
Hos os får du mere end godt håndværk. Det er vores overbevisning, at det er det samlede helhedsindtryk af en byggeopgave, der sikre tilfredse kunder. Det er derfor kombinationen mellem dygtigt håndværk og en professionel tilgang til proces og projektledelse, som er principperne bag vores måde at drive virksomhed på.

Vi følger udviklingen for både marked, produkter og livsstilstendenser tæt, således vi altid er i stand til at yde vores kunder en professionel og værdiskabende rådgivning. Vores arbejdsmetoder er kendetegnet ved kombinationen mellem brug af nyeste teknikker og traditionsbundne metoder for korrekt håndværk.

Vi har faguddannede malere i egenproduktion og leverer øvrige fagentrepriser gennem vores solide netværk af underleverandører, som er underlagt samme strenge kvalitetskrav som os.

 

FORSIDE   |   CSR   |   KONTAKT